Văn hóa Trung quốc

Học tiếng Trung qua truyện cười: Đừng giữ khách lại ăn cơm

Học tiếng Trung qua truyện cười: Đừng giữ khách lại ăn cơm

别留客人来吃饭! 爸爸陪客人聊天,小强有话要说。 爸爸见了说:“别那么鬼头鬼脑的,有话大声说。” 强大声说:“妈妈让我告诉您,别留客人吃饭!” Bié liú kèrén lái chīfàn! Bàba péi kèrén liáotiān, xiǎoqiáng yǒu huà yào shuō. Bàba jiànle shuō: “Bié nàme guǐtóuguǐnǎo de, yǒu huà dàshēng shuō.” Qiángdà shēng shuō: “Māmā ràng wǒ gàosù nín, bié liú kèrén…

Đọc tiếp