Để cho kỳ thi HSK đạt kết quả cao nhất, ngoài việc chuẩn bị kiến thức thật tốt, bạn cần phải làm quen với cách thức khi đi thi. Chúng ta hãy làm quen với phiếu làm bài thi, để khi thi không bỡ ngỡ. Hoa Văn SaigonHSK hôm nay tặng các bạn mẫu phiếu làm bài tất cả cấp độ nhé!

PHIẾU LÀM BÀI HSK1: Nhấn vào đây để tải

PHIẾU LÀM BÀI HSK2: Nhấn vào đây để tải

PHIẾU LÀM BÀI HSK3: Nhấn vào đây để tải

PHIẾU LÀM BÀI HSK4: Nhấn vào đây để tải

PHIẾU LÀM BÀI HSK5: Nhấn vào đây để tải

PHIẾU LÀM BÀI HSK6: Nhấn vào đây để tải

Thêm bình luận