Bộ giáo trình “New practical Chinese reader” – 新实用汉语课本 từ Hanban do nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh xuất bản dành cho trình độ sơ, trung và cao cấp. Đây là một trong những giáo trình có lịch sử lâu đời và nhận được sự đón nhận của những người học tiếng Trung trên thế giới.

Bộ giáo trình “New practical Chinese reader” – 新实用汉语课本 được thiết kế và cải tiến dựa trên bộ giáo trình “Practical Chinese reader”- 实用汉语课本 cũ đã được xuất bản từ năm 1981. Được thừa kế những ưu điểm của bộ giáo trình cũ, nhưng Bộ giáo trình mới này lại cho người học một cảm giác hết sức mới mẻ, từ những nội dung gần gũi và thiết thực với cuộc sống hơn, đễn những thiết kế thân thiện hơn, kết cấu các bài học cũng chặt chẽ và khoa học hơn.

Ngoài ra, giáo trình còn thiết kế phần giới thiệu về nguồn gốc và lịch sử diễn biến của một số chữ Hán cùng các bài viết giới thiệu về một nét văn hóa liên quan đến bài học. Đây là một nét đặc sắc của bộ giáo trình này, chúng sẽ giúp tăng cường vốn văn hóa mà không phải bộ giáo trình nào cũng làm được.

Nhấn vào đây để tải quyển 1

Nhấn vào đây để tải quyển 2

Nhấn vào đây để tải quyển 3

Nhấn vào đây để tải quyển 4

Nhấn vào đây để tải quyển 5

Thêm bình luận