LUYỆN THI HSK GỒM 4 KHÓA HỌC: LUYỆN HSK4 THƯỜNG, LUYỆN HSK5 THƯỜNG, LUYỆN HSK4 ĐẶC BIỆT, LUYỆN HSK5 ĐẶC BIỆT.

1. LUYỆN HSK4 THƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG• Người học có trình độ tương đương với lớp SC3 tại trung tâm, hoặc đã học xong 4 quyển bộ giáo trình Hán ngữ, hoặc đã có học xong giáo trình sơ cấp Boya2, hoặc có vốn từ vựng khoảng 800-900 từ. Đã hoàn toàn nắm được các điểm ngữ pháp cơ bản.
MỤC TIÊU• Đậu HSK4.
THỜI LƯỢNG • 24 buổi, 48 giờ học 2h/buổi, 3 buổi/tuần (Khoảng 2 tháng).
NỘI DUNG HỌC• Ôn luyện toàn bộ hệ thống ngữ pháp Tiếng Hán giai đoạn cuối sơ cấp, hỗ trợ kiến thức, đề ôn luyện thi Đại học khối D4.
• Tổng hợp – củng cố về ngữ pháp, ngữ pháp từ, ngữ pháp ngữ, ngữ pháp câu, phân biệt từ đơn giản.
GIÁO TRÌNH• Chương trình ôn luyện được thiết kế bởi các giáo viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
• Sử dụng tài liệu ôn thi uy tín từ HanBan.
CHUẨN ĐẦU RA• Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK4.
• Đảm bảo đầu ra 100% đậu HSK4.

2. LUYỆN HSK5 THƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG• Đối tượng đã học xong lớp TC2 tại trung tâm, hoặc đã học xong 6 quyển bộ giáo trình Hán ngữ, hoặc đã học xong quyển trung cấp Boya2 hoặc có vốn từ vựng hơn 1500 từ trở lên.
• Nắm vững và vận dụng được tất cả các điểm ngữ pháp cơ bản và một số điểm ngữ pháp nâng cao ở trình độ trung cấp.
• Các bạn đang học năm 2 các trường Đại học chuyên ngữ.
MỤC TIÊU• Đậu HSK5.
THỜI LƯỢNG• 30 buổi, 60 giờ học 2h/buổi, 3 buổi/tuần (2,5 tháng).
NỘI DUNG HỌC• Ôn luyện toàn bộ hệ thống ngữ pháp Tiếng Hán giai đoạn trung cấp, hỗ trợ kiến thức, đề ôn luyện thi Đại học khối D4.
• Tổng hợp – củng cố về ngữ pháp, ngữ pháp từ, ngữ pháp ngữ, ngữ pháp câu, phân biệt từ trung cấp.
GIÁO TRÌNH• Chương trình ôn luyện được thiết kế bởi các giáo viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
• Sử dụng tài liệu ôn thi uy tín từ HanBan.
CHUẨN ĐẦU RA• Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK5.
• Đảm bảo đầu ra 100% đậu HSK5.

3. LUYỆN HSK4 ĐẶC BIỆT

ĐỐI TƯỢNG• Dành cho những bạn muốn rút ngắn thời gian học tập và ôn thi HSK4.
• Các bạn đã học xong quyển 3 bộ 6 quyển giáo trình Hán ngữ hoặc hoàn thành Sơ cấp 2 (SC2) tại trung tâm.
• Các bạn có lượng từ khoảng 600 từ trở lên.
MỤC TIÊU• Đậu HSK4.
THỜI LƯỢNG• 36 buổi, 72 giờ học 2h/buổi, 3 buổi/tuần (3 tháng).
NỘI DUNG HỌC• Ôn luyện toàn bộ hệ thống ngữ pháp Tiếng Hán giai đoạn cuối sơ cấp, hỗ trợ kiến thức, đề ôn luyện thi Đại học khối D4.
• Tổng hợp – củng cố về ngữ pháp, ngữ pháp từ, ngữ pháp ngữ, ngữ pháp câu, phân biệt từ đơn giản.
• Học chính 3 kỹ năng nghe – đọc – viết kết hợp thi thử miễn phí đầu/cuối khóa và các buổi phụ đạo, tổng kết tùy theo tình hình và yêu cầu của các lớp.
GIÁO TRÌNH• Chương trình ôn luyện được thiết kế bởi các giáo viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
• Sử dụng tài liệu ôn thi uy tín từ HanBan.
CHUẨN ĐẦU RA• Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK4.
• Đảm bảo đầu ra 100% đậu HSK4.

4. LUYỆN HSK5 ĐẶC BIỆT

ĐỐI TƯỢNG• Đối tượng đã học xong lớp TC1 tại trung tâm, hoặc đã học xong 6 quyển bộ giáo trình Hán ngữ, hoặc đã học xong quyển trung cấp Boya2 hoặc có vốn từ vựng hơn 1500 từ trở lên.
• Nắm vững và vận dụng được tất cả các điểm ngữ pháp cơ bản và một số điểm ngữ pháp nâng cao ở trình độ trung cấp.
• Các bạn đang học năm 2 các trường Đại học chuyên ngữ.
MỤC TIÊU• Đậu HSK5.
THỜI LƯỢNG• 45 buổi++, 2h/buổi, 3 buổi/tuần (khoảng 4 tháng).
NỘI DUNG HỌC• Ôn luyện toàn bộ hệ thống ngữ pháp Tiếng Hán giai đoạn trung cấp, hỗ trợ kiến thức, đề ôn luyện thi Đại học khối D4.
• Tổng hợp – củng cố về ngữ pháp, ngữ pháp từ, ngữ pháp ngữ, ngữ pháp câu, phân biệt từ trung cấp.
GIÁO TRÌNH• Chương trình ôn luyện được thiết kế bởi các giáo viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
• Sử dụng tài liệu ôn thi uy tín từ HanBan.
CHUẨN ĐẦU RA• Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK5.
• Đảm bảo đầu ra 100% đậu HSK5.