Phương pháp học

Học tiếng Trung qua truyện cười: Gọi ông chủ tới ăn

Học tiếng Trung qua truyện cười: Gọi ông chủ tới ăn

叫老板来吃 顾客: 小姐,妳煮的饭菜真够够难吃。 店员: 不会吧! 顾客: 妳来叫老板吃吃看看 店员: “很抱歉,我们的老板到隔壁禅餐厅去吃饭了!” Jiào lǎobǎn lái chī Gùkè: Xiǎojiě, nǎi zhǔ de fàncài zhēn gòu gòu nán chī. Diànyuán: Bù huì ba! Gùkè: Nǎi lái jiào lǎobǎn chī chī kàn kàn Diànyuán: “Hěn bàoqiàn,…

Đọc tiếp

Học tiếng Trung qua truyện cười: Đừng giữ khách lại ăn cơm

Học tiếng Trung qua truyện cười: Đừng giữ khách lại ăn cơm

别留客人来吃饭! 爸爸陪客人聊天,小强有话要说。 爸爸见了说:“别那么鬼头鬼脑的,有话大声说。” 强大声说:“妈妈让我告诉您,别留客人吃饭!” Bié liú kèrén lái chīfàn! Bàba péi kèrén liáotiān, xiǎoqiáng yǒu huà yào shuō. Bàba jiànle shuō: “Bié nàme guǐtóuguǐnǎo de, yǒu huà dàshēng shuō.” Qiángdà shēng shuō: “Māmā ràng wǒ gàosù nín, bié liú kèrén…

Đọc tiếp

Học tiếng Trung qua truyện cười: Món quà

Học tiếng Trung qua truyện cười: Món quà

礼物 有一位母亲想送给她的儿子一份礼物趁他的生日。她向推销员要求: -我想送给我的儿子一份礼物, 你可以帮我咨询吗? 推销员: -请您把他描写一点儿! -他身高大约 1.8 米, 帅哥, 有礼貌的,性情豪爽。 -那么, 最好的礼物就是送给他我的电话号码。。。 / Lǐwù Yǒuyī wèi mǔqīn xiǎng sòng gěi tā de érzi yī fèn lǐwù chèn tā de shēngrì. Tā xiàng tuīxiāo yuán yāoqiú: -Wǒ xiǎng sòng gěi…

Đọc tiếp