Phương pháp học

Học tiếng Trung qua truyện cười: Gọi ông chủ tới ăn

Học tiếng Trung qua truyện cười: Gọi ông chủ tới ăn

叫老板来吃 顾客: 小姐,妳煮的饭菜真够够难吃。 店员: 不会吧! 顾客: 妳来叫老板吃吃看看 店员: “很抱歉,我们的老板到隔壁禅餐厅去吃饭了!” Jiào lǎobǎn lái chī Gùkè: Xiǎojiě, nǎi zhǔ de fàncài zhēn gòu gòu nán chī. Diànyuán: Bù huì ba! Gùkè: Nǎi lái jiào lǎobǎn chī chī kàn kàn Diànyuán: “Hěn bàoqiàn,…

Đọc tiếp