Các cấu trúc tiếng Trung đáng lưu ý (phần 1)
1/ “成” Chéng: mang nghĩa tỉ lệ 1/10, ví dụ“七成” Qī chéng = 70%
• 据调查,四成月收入在2000元以下的家庭认为物价过高。
/Jù diàochá, sì chéng yuè shōurù zài 2000 yuán yǐxià de jiātíng rènwéi wùjiàguò gāo./
Theo khảo sát, 40% hộ gia đình có thu nhập hàng tháng dưới 2000 nhân dân tệ cho rằng vật giá quá cao.
• 深圳各大银行把第二套房的房贷首付比例提高到了四成。
/Shēnzhèn gè dà yínháng bǎ dì èr tàofáng de fángdài shǒufù bǐlì tígāo dàole sì chéng./
Các ngân hàng lớn ở Thâm Quyến đã tăng tỷ lệ thanh toán đợt đầu giảm cho khoản thế chấp từ hộ thứ hai lên đến 40%.
• 六成多面临就业的大学生预期月薪只有一到两千元。
/Liù chéng duō miànlín jiùyè de dàxuéshēng yùqí yuèxīn zhǐyǒu yī dào liǎng qiān yuán./
Hơn 60% sinh viên đại học sắp tốt nghiệp mong đợi mức lương hàng tháng chỉ từ một đến hai nghìn nhân dân tệ.
2/ “呈….. 趋势” Chéng….. Qūshì: cho thấy xu thế 
• 患这种病的人呈低龄化趋势。
/Huàn zhè zhǒng bìng de rén chéng dīlíng huà qūshì./
Những người mắc phải căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa.
• 近几年,城乡居民收入差距呈扩大化趋势。
/Jìn jǐ nián, chéngxiāng jūmín shōurù chājù chéng kuòdà huà qūshì./
Những năm gần đây, khoảng cách thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn có xu hướng lớn dần.
• 未来中国居民消费呈多样化趋势。
/Wèilái zhōngguó jūmín xiāofèi chéng duōyàng huà qūshì./
Chi phí tiêu dùng của cư dân Trung Quốc trong tương lai cho thấy xu thế đa dạng hóa.
3/ “从而” Cóng’ér: Qua đó (S+V1+…, 从而+V2…)
• 医生建议学生每天减少面对电脑屏幕的时间,从而保护视力。
/Yīshēng jiànyì xuéshēng měitiān jiǎnshǎo miàn duì diànnǎo píngmù de shíjiān, cóng’ér bǎohù shìlì./
Bác sĩ kiến nghị các học sinh mỗi ngày giảm thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, qua đó để bảo vệ thị lực.
• 各公司大规模裁员引起员工不满从而引起了大罢工。
/Gè gōngsī dà guīmó cáiyuán yǐnqǐ yuángōng bùmǎn cóng’ér yǐnqǐle dà bàgōng./
Việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn ở các công ty đã khiến cho nhân viên bất mãn từ đó dẫn đến các cuộc bãi công diện rộng.
• 电脑用户要经常升级杀毒软件,从而保障电脑运行安全。
/Diànnǎo yònghù yào jīngcháng shēngjí shādú ruǎnjiàn, cóng’ér bǎozhàng diànnǎo yùnxíng ānquán./
Người dùng máy tính phải thường xuyên nâng cấp phần mềm diệt virus, qua đó bảo đảm máy tính hoạt động an toàn.

1 Bình luận

Thêm bình luận