LINK FILE ĐỀ PDF + FILE NGHE BỘ ĐỀ THI THẬT HSK CÁC CẤP

1. Đề thi thật HSK1:
http://www.mediafire.com/view/s4un1gfdzsw6qp3/H10901.pdf
File nghe Đề thi thật HSK1:
http://www.mediafire.com/listen/b0f9hk5tqji1mba/H10901.mp3

2. Đề thi thật HSK2:
http://www.mediafire.com/view/cv10w0cygcl1n3t/H20901.pdf
File nghe Đề thi thật HSK2:
http://www.mediafire.com/listen/dibidt45mdbqzot/H20901.mp3

3. Đề thi thật HSK3:
http://www.mediafire.com/view/qyd6mpx6qwmgqug/H31001.pdf
File nghe Đề thi thật HSK3:
http://www.mediafire.com/listen/c70anghhjhyi9f7/H31001.mp3

4. Đề thi thật HSK4:
http://www.mediafire.com/view/tox1e76zoth7o4v/H41001.pdf
File nghe Đề thi thật HSK4:
http://www.mediafire.com/listen/38td94c2n12ku2r/H41001.mp3

5. Đề thi thật HSK5:
http://www.mediafire.com/view/xy6dkvoxi39bilb/H51001.pdf
File nghe Đề thi thật HSK5:
http://www.mediafire.com/listen/3472gw5bg6rxk7x/H51001.mp3

6. Đề thi thật HSK6:
http://www.mediafire.com/view/bp3s74uqcei3rpr/H61001.pdf
File nghe Đề thi thật HSK6:
http://www.mediafire.com/listen/jq42aeaga5z9vrz/H61001.mp3

1 Bình luận

Thêm bình luận