Tag: Kinh nghiệm du lịch

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG MÀ NGƯỜI VIỆT AI CŨNG BIẾT ĐẾN

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG MÀ NGƯỜI VIỆT AI CŨNG BIẾT ĐẾN

1。诺基亚 《Nuòjīyà》 Nokia 2。苹果 《Píngguǒ》 Apple 3。戴尔 《Dài’ěr》 Dell 4。东芝 《Dōngzhī》 Toshiba 5。飞利浦 《Fēilìpǔ》 Philips 6。谷歌 《Gǔgē》 Google 7。黑莓 《Hēiméi》 Blackberry 8。宏碁 《Hóngqí》 Acer 9。华硕 《Huáshuò》 Asus 10。惠普 《Huìpǔ》 Hp 11。卡西欧 《Kǎxī’ōu》 Casio 12。联想 《Liánxiǎng》 Lenovo 13。摩托罗拉 《Mótuōluōlā Motorola》 14。马自达…

Đọc tiếp