Liên từ thường dùng trong HSK
              Chia sẻ sách học Liên Từ Thường Dùng Trong HSK

Từ vựng là nền tảng cơ bản quan trọng trong học ngôn ngữ, trong kỳ thi HSK chiếm một vị trí quan trọng, nắm vững từ vựng và có thể vận dụng chính xác là một mấu chốt quan trọng trong việc nâng cao trình độ tiếng Trung và thành tích thi HSK. Trong đó việc nắm vững liên từ là vô cùng quan trọng, nắm vững và sử dụng chính xác liên từ sẽ giúp chúng ta nói và viết câu chặt chẽ logich hơn.

Hôm nay Hoa văn SaigonHSK chia sẻ với các bạn quyển sách <LIÊN TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG HSK> trình độ Sơ cấp và Trung cấp của NXB Đại học Bắc Kinh.

https://drive.google.com/file/d/19TqFdhDBPF5PshIg8VVce_aBtHhLAyLW/view?usp=sharing

Nội dung sách viết giải thích tỉ mỉ từng liên từ, hướng dẫn thêm bài tập thực hành, rất hữu ích và thực dụng. Mong quyển sách này sẽ giúp các bạn nắm chắc và sử dụng chính xác các liên từ trong tiếng Trung nhé.

Hoa Văn SaigonHSK chúc các bạn học tập tốt.

Thêm bình luận